Bản tin Ngày mới ngày 06/12/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Chè Thái Nguyên được bảo hộ tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đài Loan

- Hà Nội: Vỉa hè lát đá tự nhiên mới làm đã xuống cấp 

- Lực lượng quân đội tại Đà Nẵng giúp dân ổn định đời sống, sản xuất

- Google siết chặt kiểm soát nội dung trên Youtube

- Hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế