Bản tin Ngày mới ngày 02/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Trí thức xung phong nhập ngũ.

- Tự hào được hậu phương tin tưởng.

- Australia tìm thấy viên chứa phóng xạ bị thất lạc.