Bản tin Ngày mới 16/5/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Sẵn sàng cho gala nghệ thuật "QPVN - Dấu ấn và Khát vọng".

- EC kiểm tra việc khắc phục "thẻ vàng" về thủy sản tại Việt Nam.

- Yên Bái xây cầu dân sinh ở những nơi đặc biệt khó khăn.

- Lữ đoàn thông tin 29 (QK9) rèn luyện bơi cho bộ đội.

- Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở Hà Tĩnh.