Bản tin Ngày mới 15/04/2019 có những nội dung chính sau đây:

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 8.

Thúc đẩy phong trào chạy bộ rèn luyện sức khỏe.

- Học viện PK-KQ cải cách công tác khảo thí.

- Lễ hội về xe tải ba bánh cổ ở Italia.