Biển học là vô bờ và khoa học là không biên giới. Với những người lính ở Viện Kỹ thuật Công binh, Binh chủng Công binh thì công việc của họ cần nhiều bản lĩnh hơn bất kỳ ai, sẵn sàng làm nhiệm vụ mở đường, đi con đường chưa ai đi, làm những điều chưa hề có...