Được đào tạo cơ bản, chuyên sâu, Thiếu tá, thạc sĩ Tô Thị Liên Hà còn là một giảng viên tâm huyết với nghề. Chị cho rằng hạnh phúc của người làm nghề giáo đơn giản chỉ là nhận được một lá thư cảm ơn, hay tấm bưu thiếp của những học viên từ nhiều đơn vị trong toàn quân. Ai đó đã nói: "Người thầy tầm thường - tường thuật, người thầy tốt - giải thích, người thầy giỏi - thể hiện, người thầy vĩ đại - truyền cảm hứng", đây chính là động lực để chị Hà luôn vững bước trên con đường khơi nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ học viên.