Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội số 238 có một số nội dung chính như sau:

- Âm vang Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính.

- Diễn viên, họa sĩ Lương Giang và niềm đam mê với hội họa.