Mời quý vị và các đồng chí đến với những điểm sáng trong công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn:

- Nâng cao công tác xây dựng khu vực phòng thủ.

- Ngân Sơn chung tay bảo vệ rừng.

- Hương miến dong riềng.