Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 7. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn, hồi 10 giờ sáng ngày 90/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).