Phóng sự ảnh - Số 3025: Độc đáo nghi thức “kéo co ngồi” tại Lễ hội đền Trấn Vũ 2024. 

Nghiemtrang